บริษัท ซีเอ็นซี มูฟวิ่ง จำกัด (Material handling)

   เป็นบริษัทผู้ให้บริการจำหน่าย จัดเก็บ ยกย้ายสินค้า ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองระบบโลจีสติกส์ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลของสินค้าในแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยมีนโยบายหลักคือ จำหน่ายสินค้าคุณภาพพร้อมบริการหลังการขาย (QUALITY PRODUCT+QUALITY SERVICE)

   เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์จัดเก็บ โยกย้ายสินค้า ตั้งแต่ ปี 2555 มีทีมงานและรถบริการที่พร้อมให้บริการหลังการขาย ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ อะไหล่ และบริการที่ดี

   ในเวลาต่อมา อุตสาหกรรม ของประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าผู้มีพระคุณ รวมถึงการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้จำหน่าย จึงทำให้บริษัทขยายงานในด้าน

  • อะไหล่
  • งาโฟร์คลิฟท์
  • อุปกรณ์เสริมโฟร์คลิฟท์