ลูกค้าของเรา
บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด
บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)