บริษัท ซีเอ็นซี มูฟวิ่ง จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์จัดเก็บ ยกย้าย สินค้า (Material Handling Equipment) ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้ที่ให้บริการปรึกษา และ ให้คำแนะนำ ในการเลือกใช้สินค้าแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย โดยมีนโยบายหลักคือ นำเข้าและจำน่ายสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมการบริการหลังการขาย (Quality Product + Quality Service)
บริษัทฯ พร้อมให้บริการอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายสินค้า ทุกประเภท รวมถึงการบริการด้านอะไหล่ การดัดแปลงสินค้า และ การซ่อมบำรุงหลังการขาย โดยมีศูนย์บริการ ในทุกภาคของประเทศไทยและรถบริการนอกสถานที่ถึงหน้างานลูกค้า (Onsite Service)