บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)
รายละเอียด

เลขที่ 8/1 หมู่ 11 ถ.ร.พ.ช ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

รายละเอียด

ประเภทสินค้า : 4PzB300

จำนวน : 24

โวลต์ : 48

ความจุ : 300