บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียด

133 หมู่ 5 .ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

รายละเอียด

ประเภทสินค้า : 4PzB300

จำนวน : 24

โวลต์ : 48

ความจุ : 300

ประเภทสินค้า : 10PzB550

จำนวน : 24

โวลต์ : 48

ความจุ : 550