เทคนิคการขับขี่ “รถโฟล์คลิฟท์” อย่างปลอดภัย
รายละเอียด

การขับขี่ “รถโฟล์คลิฟท์” อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในสถานที่ทำงานที่มีการใช้งาน เนื่องจาก “รถโฟล์คลิฟท์” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการยกและขนย้ายสินค้า แต่ก็สามารถนำไปสู่อันตรายและอุบัติเหตุได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ดังนั้น การทราบและปฏิบัติตามเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทความนี้จะแนะนำเทคนิคและทักษะที่จำเป็นในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

ความรู้พื้นฐานและการฝึกอบรม

ก่อนอื่นเลย คุณต้องมีความรู้พื้นฐานและได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมในการขับขี่ “รถโฟล์คลิฟท์” การฝึกอบรมควรครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ รวมถึงการรู้จักชนิดของ “รถโฟล์คลิฟท์” การตรวจสอบก่อนใช้งาน การขับขี่อย่างปลอดภัย และการจัดการภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

 • เข้ารับการอบรมการใช้ “รถโฟล์คลิฟท์” อย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • ฝึกฝนทักษะการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น พื้นที่แคบ ทางลาดชัน
 • ทบทวนความรู้และข้อควรระวังในการทำงานเป็นประจำ
 • ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน

ตรวจสอบก่อนใช้งาน

ตรวจสอบ “รถโฟล์คลิฟท์” ก่อนทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อตรวจสอบว่ามีสภาพที่พร้อมและปลอดภัยสำหรับการทำงาน รวมถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ของที่นั่งและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำกลั่นแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบการทำงานของเบรก แตร ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
 • ตรวจสอบสภาพของยางและแรงดันลมยาง
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหรือของเหลวต่างๆ

ปฏิบัติตามกฎการขับขี่

 • ปรับตั้งเบาะนั่งและพวงมาลัยให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่
 • ใช้เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
 • เริ่มต้นและหยุดรถอย่างนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการเร่งหรือเบรกกะทันหัน
 • ขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือมีคนทำงานอยู่
 • มองไปข้างหน้าและระวังสิ่งกีดขวางเสมอ โดยเฉพาะจุดอับสายตา
 • ใช้สัญญาณเสียงเตือน เมื่อเข้าโค้งหรือมุมมืด เพื่อเตือนผู้อื่น
 • เลี้ยวด้วยความระมัดระวังและค่อยๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุม
 • ระวังเสาและสิ่งของที่ยื่นออกมาจากชั้นวางสินค้า
 • ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของ “รถโฟล์คลิฟท์”
 • เมื่อขนย้ายสินค้า ให้ยกงาขึ้นและเอียงงาไปด้านหลังเล็กน้อย
 • ห้ามยกผู้โดยสารหรือใช้ “รถโฟล์คลิฟท์” เป็นลิฟท์โดยสาร

การจอด “รถโฟล์คลิฟท์” อย่างปลอดภัย

 • จอดรถในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามจอดกีดขวางทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน
 • ลดงาลงพื้นและปิดเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ
 • ดึงเบรกมือและถอดกุญแจออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • ตรวจสอบไม่ให้มีวัตถุไวไฟใกล้บริเวณท่อไอเสียที่ร้อน

จัดการภาระโหลดอย่างถูกต้อง

 • ประเมินน้ำหนักและขนาดของภาระโหลด โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า “รถโฟล์คลิฟท์” สามารถรับน้ำหนักและขนาดของภาระโหลดได้
 • วางภาระโหลดอย่างมั่นคง ปลอดภัย และไม่เคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง

การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

 • สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และถุงมือป้องกัน
 • สวมแว่นตานิรภัยหรือหน้ากากป้องกันใบหน้าเมื่อจำเป็น
 • สวมเสื้อผ้าที่รัดกุมและไม่หลวมเกินไป เพื่อป้องกันการเกี่ยวสิ่งของ 

สังเกตการณ์และการสื่อสาร

 • รักษาระยะห่างปลอดภัยจากคนอื่นและสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในสถานที่ทำงาน
 • ใช้สัญญาณเตือนและสัญญาณมือเมื่อจำเป็น เพื่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ในพื้นที่ทำงาน

รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • รู้วิธีหยุดรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน และหยุดรถอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
 • รู้วิธีจัดการกับไฟไหม้หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและแผนฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน 

ดังนั้น การปฏิบัติตามเทคนิคการขับขี่ “รถโฟล์คลิฟท์” อย่างปลอดภัยเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การฝึกอบรมที่เหมาะสม การตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และการตระหนักรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน